ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ดีจริงหรือ

ประกันชั้น 1

ผู้ขับขี่หลายคนคงรู้กันดีจากการศึกษาข้อมูลและการบอกปากต่อปากมานักต่อนักว่าประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดคือประกันรถยนต์ ชั้น 1 แต่ในเรื่องของราคาค่าเบี้ยประกันที่สูงที่สุดในบรรดาประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดนั้นยังทำให้ลังเลและไม่แน่ใจว่าประกันรถยนต์ ชั้น 1 นั้นจะดีจริงหรือไม่ สำหรับประกันชั้น 1 รถยนต์  นั้นหากจะใช้งานอย่างคุ้มค่าก็ควรที่จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อที่หนึ่ง หากคุณเป็นผู้ที่ใช้งานรถยนต์บ่อย ทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ก็คือประกันรถยนต์ที่คุ้มค่าสำหรับคุณ เพราะในราคาค่าเบี้ยประกันที่สูงนั้น วงเงินและการบริการต่างๆ ของประกันรถยนต์ ชั้น 1 ก็ครอบคลุมได้อย่างดี ทั้งการชดเชยค่าเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันและรถยนต์ของคู่กรณี จึงทำให้ตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้ หากใช้งานประกันภัยรถยนต์ชั้นอื่นๆ จึงอาจไม่คุ้มค่าเพราะไม่ครอบคลุมถึงรถยนต์ของผู้เอาประกัน 

ข้อที่สอง หากรถยนต์ของคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติที่สามารถสร้างความเสียหายต่อรถยนต์ได้ อย่างเช่นไฟไหม้หรือน้ำท่วม ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ก็ถือว่าคุ้มค่า เพราะเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปจนถึงกรณีที่ไม่มีคู่กรณี ทั้งการเกิดภัยพิบัติ การครูดสิ่งของเป็นรอย หรือแม้แต่กรณีรถยนต์สูญหาย ซึ่งหลายประกันรถยนต์ชั้นอื่นๆ ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จึงตอบโจทย์ความต้องการได้ดีกว่า 

อย่างไรก็ตาม จากความโดดเด่นเรื่องความครอบคลุมการชดเชยและความช่วยเหลือที่สูงแล้ว สิ่งที่ต้องแลกมาคือค่าเบี้ยประกันที่สูงตามไปด้วย ประกันรถยนต์ ชั้น 1 จึงดีก็ต่อเมื่อคุณมีความเสี่ยงดังกล่าวนี้ แต่ถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ที่ขับรถยนต์ค่อนข้างดี มีพฤติกรรมการขับรถที่ไม่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุหรือไม่ค่อยได้ใช้งานรถยนต์แล้ว ประกันรถยนต์ ชั้น 1 อาจมากเกินความต้องการและเป็นการจ่ายราคาสูงที่ไม่คุ้มค่า แต่ถ้าหากว่าเรื่องราคาค่าเบี้ยประกันไม่ใช่ปัญหา การมีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ย่อมเป็นประกันภัยที่ดีที่สุดเพราะคุ้มครองได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะในกรณีไหนก็สามารถมั่นใจได้ว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือได้อย่างดีให้คุณเบาใจได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บอันมีเหตุจากรถยนต์และความเสียหายต่อรถยนต์ทั้งมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี