มารยาทการใช้รถใช้ถนน

มารยาทการใช้รถใช้ถนน

          ในทุกวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับปัญหาบนท้องถนนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ระดับที่ทะเลาะกันธรรมดา จนถึงเสียชีวิต เพียงเพราะการใช้รถใช้ถนนที่ทำให้เกิดการทะเลาะกัน การขับรถบนท้องถนน ไม่เพียงแต่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังควรคำนึงถึงมารยาทในการขับรถและสิ่งพึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมทาง การใช้รถใช้ถนนถือเป็นสิ่งสาธารณะที่ทุกคนจำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อเป็นการลดพร้อมป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สังเกตว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนสมัยนี้ที่เกิดขึ้นบ่อยมาจากการไม่ปฏิบัติตามมารยาทอันควรจะเป็นบนท้องถนนทั้งสิ้น การถอยรถยนต์สักคันออกจากโชว์รูมไม่ใช่เรื่องยาก แต่ใช่ว่าทุกคนที่มีใบขับขี่และมีรถยนต์ จะขับรถยนต์ได้ถูกต้องตามกฎจราจร มีมารยาทในการขับรถ และให้เกียรติเพื่อนร่วมทางบนท้องถนน แต่จะมีใครสักคนที่รู้ว่ามารยาทการใช้รถใช้ถนนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ

  1. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะสามารถช่วยลดความขัดแย้งและอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ พราะการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรคือสาเหตุหลักๆ ในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแถมยังเป็นการไม่มีมารยาทต่อผู้ร่วมทางคนอื่นๆ ด้วย เช่น กลับรถในที่ห้ามกลับ, จอดในที่ห้ามจอด, ฝ่าสัญญาไฟจราจร เป็นต้น
  2. มีน้ำใจ ถนนหนทางไม่ใช่ของครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นพื้นที่สาธารณะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานร่วมกัน ดังนั้น ในฐานะผู้ขับขี่ ควรแสดงน้ำใจต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเราด้วย รู้จักให้ทางกับรถคันแน แบ่งปันพื้นที่บนถนน เป็นต้น
  3. รู้จักขอบคุณและขอโทษ การขอบคุณละขอโทษเป็นมารยาทพื้นฐานที่ทุกคนควรจะมี นั่นสามารถนมาใช้กับการใช้รถใช้ถนนด้วยเช่นกัน เช่น เมื่อเจอเพื่อนร่วมทางที่มีน้ำใจต่อเรา ไม่ว่าจะช่วยให้ทางหรือช่วยหรี่ไฟสูงลงมา ก็ควรแสดงความขอบคุณด้วยการโค้งศีรษะและยิ้มให้ หรือจะใช้วิธีเปิดไฟกระพริบฉุกเฉินก็ได้ ในทางกลับกัน เมื่อมีรถหยุดให้คุณเดินข้ามถนน ก็ควรโค้งศีรษะขอบคุณเช่นกัน แม้การแสดงความขอบคุณกับเพื่อนร่วมทางอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็สามารถสร้างความรู้สึกดี ๆ บนท้องถนนได้ เป็นต้น
  4. เคารพเพื่อนร่วมทาง ขับช้าไม่แช่ขวา ไม่แซงคอสะพาน ไม่จอดในที่คนพิการ จักรยาน มอเตอร์ไซค์และคนเดินถนนต้องระวัง ขับช้าในที่ชุมชน ไม่จอดกีดขวาง ทางม้าลายจอดให้คนข้าม

นี่เป็นเพียงมารยาทเบื้องต้นที่ได้นำมาแนะนำให้เรียนรู้ การใช้รถใช้ถนนควรจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ต้องไม่ประมาทในการขับขี่ เพียงเท่านี้การใช้รถใช้ถนนก็ปลอดภัยหายห่วงแล้ว