เครื่องคัดเมล็ดข้าวสารกับหลักการดูแลรักษา

เครื่องคัดเมล็ดข้าวสาร

การบำรุงรักษาเครื่องจักร จัดได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากว่าเครื่องคัดเมล็ดข้าวสารแต่ละชิ้นนั้น ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการดูแลอย่างมั่นใจ และเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพอย่างที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มากาอน อย่างไรก็ดี หลักการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรนั้นมีอะไรบ้าง อยากรู้มาดูกัน

1.วางแผนบำรุงรักษาเครื่องคัดเมล็ดข้าวสาร

สำหรับผู้ที่รับหน้าที่ดูแลรักษาเครื่องจักรนั้น จะต้องมีการทำแผนให้เต็มที่และเหมาะสม พร้อมกันนั้นก็ต้องมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยก็สามเดือนขึ้นไป เพราะว่าการวางแผนที่ดีจะช่วยให้ทำไปตามแผนอย่างเห็นผล และที่สำคัญ ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีอีกด้วย เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันนี้เน้นไปกับการบำรุงมากกว่าการซื้อใหม่

2.การทำแผนงาน

อย่างไรก็ดีการทำแผนงานก็คือการบันทึกสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาใช้งานเครื่องจักร และมีการตามผลด้วยว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร อย่าลืมจัดเตรียมข้อมูลสำหรับเลือกส่วนประกอบของเครื่องจักร พ้อมกับการปรับปรุงว่าแผนที่เราทำไว้นั้นดีหรือไม่ อย่างไร ได้ผลมากน้อยเพียงใด เป็นต้น

3.ทำงานร่วมกัน

อย่างไรก็ดี ควรทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายที่ทำการดูแลเครื่อง กับฝ่ายงบประมาณ หรือว่าฝ่ายทำบัญชีนั่นเอง เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำอยู่หน้างานนั้น มีการดำเนินไปตามแผนงานที่ได้บอกเอาไว้ชัดเจน มีทั้งการตรวจสอบตามรอบของเวลาในการซ่อม  การเอาอุปกรณ์ไปเปลี่ยน การเปลี่ยนน้ำมัน เครื่องจักรทุกชนิดล้วนแล้วแต่จะต้องใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพจะดีที่สุด และทำให้เกิดผลดีในการผลิตอย่างแน่นอน

4.ปรับปรุงเครื่อง

สำหรับการปรับปรุงเครื่องเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะว่าการปรับปรุงจะช่วยให้เครื่องทำงานได้ดีกว่าเดิม มีการทำการหล่อลื่นเครื่อง เพื่อให้เครื่องใช้งานได้ดีที่สุด มีการทำความสะอาดเครื่อง พร้อมกันนั้นก็มีการตรวจสอบกลไกของการใช้งาน อีกทั้งยังเดินเครื่องเพื่อการดูว่าผลผลิตนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรอีกด้วย

5.หยุดพักเครื่อง

เครื่องจักรทุกชนิดจะต้องมีการพักเครื่องบ้าง เพราะว่าการใช้งานไปนานๆ อาจจะทำให้เกิดปัญหาหลายต่อหลายประการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการดูแลเครื่องไม่ทัน ไม่เสร็จตามกำหนด หรือบางทีอาจจะพบกับปัญหาด้านอื่นๆ เช่นปัญหาของการเสริมสร้างประสิทธิภาพของเครื่องนั่นเอง รับรองได้เลยว่าหากใช้วิธีนี้อาจจะทำให้การดูแลเครื่องนั้นไม่ดีมากพอเลยทีเดียว สังเกตดูตามโรงงานมีการพักเครื่องวันหยุดยาว เช่นปีใหม่ หรือสงกรานต์ ซึ่งนอกจากจะพักเครื่องแล้วยังได้พักคนอีกด้วย

สำหรับการดูแลเครื่องจักร อาจจะต้องดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องคัดเมล็ดข้าวสารว่ามีจุดใดที่เป็นปัญหาและทำให้เกิดความบกพร่องบ้าง และเน้นไม่ให้เกิดปัญหาที่หนักข้อขึ้น หากว่าทำได้เช่นนี้รับรองได้เลยว่าการบำรุงดูแลพัสดุจะไม่เกิดปัญหาอย่างแน่นอน