Day: July 7, 2021

เครื่องคัดเมล็ดข้าวสาร

เครื่องคัดเมล็ดข้าวสารกับหลักการดูแลรักษาเครื่องคัดเมล็ดข้าวสารกับหลักการดูแลรักษา

การบำรุงรักษาเครื่องจักร จัดได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากว่าเครื่องคัดเมล็ดข้าวสารแต่ละชิ้นนั้น ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการดูแลอย่างมั่นใจ และเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพอย่างที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มากาอน อย่างไรก็ดี หลักการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรนั้นมีอะไรบ้าง อยากรู้มาดูกัน 1.วางแผนบำรุงรักษาเครื่องคัดเมล็ดข้าวสาร สำหรับผู้ที่รับหน้าที่ดูแลรักษาเครื่องจักรนั้น จะต้องมีการทำแผนให้เต็มที่และเหมาะสม พร้อมกันนั้นก็ต้องมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยก็สามเดือนขึ้นไป เพราะว่าการวางแผนที่ดีจะช่วยให้ทำไปตามแผนอย่างเห็นผล และที่สำคัญ ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีอีกด้วย เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันนี้เน้นไปกับการบำรุงมากกว่าการซื้อใหม่ 2.การทำแผนงาน อย่างไรก็ดีการทำแผนงานก็คือการบันทึกสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาใช้งานเครื่องจักร และมีการตามผลด้วยว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร อย่าลืมจัดเตรียมข้อมูลสำหรับเลือกส่วนประกอบของเครื่องจักร พ้อมกับการปรับปรุงว่าแผนที่เราทำไว้นั้นดีหรือไม่ อย่างไร ได้ผลมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 3.ทำงานร่วมกัน อย่างไรก็ดี ควรทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายที่ทำการดูแลเครื่อง กับฝ่ายงบประมาณ หรือว่าฝ่ายทำบัญชีนั่นเอง [...]