Tag: มารยาทการใช้รถใช้ถนน

มารยาทการใช้รถใช้ถนน

มารยาทการใช้รถใช้ถนนมารยาทการใช้รถใช้ถนน

          ในทุกวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับปัญหาบนท้องถนนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ระดับที่ทะเลาะกันธรรมดา จนถึงเสียชีวิต เพียงเพราะการใช้รถใช้ถนนที่ทำให้เกิดการทะเลาะกัน การขับรถบนท้องถนน ไม่เพียงแต่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังควรคำนึงถึงมารยาทในการขับรถและสิ่งพึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมทาง การใช้รถใช้ถนนถือเป็นสิ่งสาธารณะที่ทุกคนจำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อเป็นการลดพร้อมป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สังเกตว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนสมัยนี้ที่เกิดขึ้นบ่อยมาจากการไม่ปฏิบัติตามมารยาทอันควรจะเป็นบนท้องถนนทั้งสิ้น การถอยรถยนต์สักคันออกจากโชว์รูมไม่ใช่เรื่องยาก แต่ใช่ว่าทุกคนที่มีใบขับขี่และมีรถยนต์ จะขับรถยนต์ได้ถูกต้องตามกฎจราจร มีมารยาทในการขับรถ และให้เกียรติเพื่อนร่วมทางบนท้องถนน แต่จะมีใครสักคนที่รู้ว่ามารยาทการใช้รถใช้ถนนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะสามารถช่วยลดความขัดแย้งและอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ พราะการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรคือสาเหตุหลักๆ ในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแถมยังเป็นการไม่มีมารยาทต่อผู้ร่วมทางคนอื่นๆ ด้วย เช่น กลับรถในที่ห้ามกลับ, จอดในที่ห้ามจอด, ฝ่าสัญญาไฟจราจร เป็นต้น มีน้ำใจ ถนนหนทางไม่ใช่ของครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นพื้นที่สาธารณะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานร่วมกัน [...]