Tag: GPS

ติดตั้ง GPS

รู้จัก “ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน” นวัตกรรมที่พัฒนามาจากการติดตั้ง GPSรู้จัก “ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน” นวัตกรรมที่พัฒนามาจากการติดตั้ง GPS

            เมื่อพูดถึงการติดตั้ง GPS หลายคนอาจนึกถึงเพียงแค่อุปกรณ์ที่ใช้ในการนำทาง แต่ความเป็นจริงแล้วมันสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้อีกมาก ตัวอย่างเช่น ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (EMERGENCY SYSTEM) ที่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักผ่านบทความนี้ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินกับการติดตั้ง GPS             เดิมทีเวลาติดตั้ง GPS จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์นำทาง และอุปกรณ์แสดงพิกัดตำแหน่งแบบเรียลไทม์ แต่เมื่อถูกพัฒนาให้เป็นระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินแล้ว ก็จะมีอุปกรณ์บันทึกภาพ และระบบการขอความช่วยเหลือที่ทำงานแบบเรียลไทม์เพิ่มเข้ามาด้วย โดยหลักการทำงานระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน คือ 1. เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ การก่อการร้าย เหตุจราจล ฯลฯ [...]